Certified Refurbished

Certified Refurbished produkti izvirajo iz več naslovov. Eden najpogostejših je ta, da se proizvajalcem računalniške opreme vse pogosteje dogaja, da prodajna akcija ne doseže želenih in planiranih količin, kot tudi, da so določena naročila preklicana s strani distributerjev.
Takšni izdelki končajo v programu Certified Refurbished.
Prav tako, se v Certified Refurbished program uvrščajo vsi produkti, ki so višek proizvodnje, kot tudi produkti, katerim se med transportom poškoduje embalaža.
Ti produkti pridejo v ekoloških in od proizvajalcev zapečatenih originalnih ter neodprtih embalažah, in sicer vse od trenutka, ko produkt zapusti proizvajalčevo skladišče, do trenutka, ko pride do vas.
V Certified Refurbished programu spadajo tudi produkti, ki so bili na policah v trgovinah kot razstavni eksponat in produkti, ki so bili vrnjeni takoj po nakupu - DOA (Dead On arrival).
Vsi produkti iz tega naslova, so bili vrnjeni neposredno v tovarno in od tam odposlani v popolnoma enakem funkcionalnem stanju, kot so odposlani vsi ostali novi produkti.
Tudi ti produkti se prepakirajo in pošljejo v prodajo distributerjem za Certified Refurbished program, v zapečatenih, ekoloških in s strani proizvajalca določenih embalažah.